Allmänna villkor Tappra Barn

Avbokningsregler

Naturligtvis vill vi inte att ni ska avboka, men ibland händer det saker och vi förstår.
När det händer har vi lite riktlinjer ni behöver känna till.
Fri avbokning fram till 30 dagar innan eventet.
Om avbeställning sker senare än 10 dagar före eventet så debiteras 50% av värdet. Om avbokning sker senare än 4 dagar före eventet debiteras dock 100% av värdet.

Bokningsavtal

Bokning av platser till eventet är bindande.
Vid anmälan mottar ni ett bokningsavtal där åtagandet framgår.
Avviker avtalet från överenskommelsen skall ni påtala detta skriftligen inom 8 (åtta) dagar från avtalets datering.
Görs inte detta är ni bundna av innehållet i avtalet.
Tappra Barn äger rätt att skriftligen säga upp bokningen med er om ni avviker från vår uppförandekod.

Betalningsvillkor

Fakturan för eventet ställs oftast ut efter eventet men i vissa fall kan eventet faktureras i förtid. Försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2,5% per månad.

Inställt event eller ändrade tider

Tappra Barn förbehåller sig rätten att ställa in event eller ändra tidpunkten för eventet. Det kan ske innan eventet påbörjats samt under eventets gång.
Om vi behöver flytta ett event för tex dåligt väder, pandemi mm gäller er bokning för det nya datumet som vi bestämmer men ni har full rätt att avboka.

Reklamation

Om du ä r missnöjd med ett event kan du under vissa omständigheter reklamera enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till ansvarig projektledare. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

Vi kommer att följa ARN:s beslut.